ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เทียบโอน ปวช.ชั้นปีที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564

*****************************

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านปรีชา สรวิสูตร ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เทียบโอน ปวช.ชั้นปีที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพจำนวนทั้งสิ้น 55 คน ได้แก่หลักสูตรอาหารและโภชนาการ, หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า และหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

ด้าน นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ท่านประธานในพิธี เป็นผู้แทน (นางสายพิณ พหลโยธิน กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์เก่า จำนวน 12 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเล่าเรียนศึกษา มีความรู้ สัมมาชีพ พัฒนาสังคม ตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน อีกด้วย

 

………………..

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts