ปตท.จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ปตท.จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่2 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าชธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมนิคมปิ่นทอง5

วันนี้25 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ11.00น.ที่ห้องประชุมชั้น2 อบต.เขาคันทรง นายธีระพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่2 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าชธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมนิคมปิ่นทอง5 โดยที่ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)โดยมีวิศวโครงการ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากตัวแทนบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดงานและเจ้าของโครงการฯ หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือมารับฟังความคิดเห็นและแนะนำคำชี้แจง แลกเปลี่ยน ซึ่งจะผลักดันโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าชธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5 โดยโครงการทางของ ปตท.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดอัตราการเผาไหม้ของมลพิษของเชื้อเพลิงค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ซึ่งจะสร้างผลประโยชน์ผลตอบแทนให้กับภาคอุตสาหกรรม และยังช่วยลดปัญหาการจราจรและความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการขนส่งเชื้อเพลิงโดยรถยนต์บรรทุกอีกด้วย โดยวันนี้ นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา พ.ต.อ.ปพนพัชร์ ใบยา ผกก.สภ.บ่อวิน นายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกอบต.เขาคันทรง นายเจริญพร แก้วสุมา ผู้ใหญ่บ้านม.8 ต.เขาคันทรง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ก่อนที่นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง กล่าวปิดการประชุม

………..ปราโมทย์/รายงาน

 

 

Related posts