พ่อเมืองศรีสะเกษ!!มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

พ่อเมืองศรีสะเกษ!!มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. จำนวน 5 หมู่บ้าน 114 หลังคาเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 3 หลัง คอกปศุสัตว์ 1 หลัง บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 15 หลัง คอกปศุสัตว์ 4 หลัง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 30 หลัง คอกปศุสัตว์ 29 หลัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 17 หลัง คอกปศุสัตว์ 15 หลัง และบ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 16 หลัง คอกปศุสัตว์ 5 หลัง ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 81 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางพวงทอง วิรารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. อพปร. และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในเบื้องต้นต่อไป

*************

ข่าว/ภาพ บุญทัน ศรีสะเกษ

 

Related posts