ชุมพร – ประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

ชุมพร – ประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564


วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม ธนิสารีสอร์ท ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร ประชุม นายสมบูรณ์ หนูนวล คณะทำงานของ พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นสักขีพยานมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดชุมพร การประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร นายสุพงศ์ เอื้ออารี อดีตประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดชุมพร และ นายกิตติศักดิ์ นิสภา เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชุมพร ประชุมผลการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดชุมพรในรอบปีที่ผ่านมา การรับรองการประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 โดยมี นางสุรางค์ วัชรพงศ์ ทำหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน

ที่ประชุมมีมติให้ นายชิดชัย ชาญวาณิชกิจ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดชุมพรชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง โดยมี นายกมล เรืองตระกูล ทำหน้าที่ผู้ช่วยประธาน โดยที่ประชุมจะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชุมพรชุดใหม่และจะเลือกประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรคนใหม่ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดชุมพรชุดใหม่ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรมี 2 คนคือ นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที และ ผศ.ดร.พิสิฐ เพ่งอัมพร การเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรต่อไปอีก 1 วาระ
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมทพร 0818923514

Related posts