การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของ PEA ระยะที่ 2 ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายปริญญา โตใหญ่ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก กล่าวรายงาน และมีนายลือกฤต มีสา ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก นายสมาน บูรณ์ทอง นายก อบต.วัดป่า นายวิเชียร หมอยา นักวิชาการฯ กสทช. เขต 33 พิษณุโลก พ.ต.ต.ไกรจักร ใจกัญญา สารวัตป้องกันและปราบปราม สภ.หล่มสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 10 บริษัท เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นายปริญญา โตใหญ่ กล่าวว่าด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วย
นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ลพบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและการบริการแก่สาธารณะ ทำให้เสาไฟฟ้าต้องแบกรับสายสื่อสารมากมาย เช่น สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายเคเบิลทีวี สายออปติกไฟเบอร์ สายกล้องวงจรปิด ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้สายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมาก ทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานระโยงระยางอยู่บนเสาไฟฟ้ามากขึ้นนั้น
การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร สำหรับการรื้อถอนสายสื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ PEA กำหนด ให้แล้วเสร็จจนสัมฤทธิ์ผล เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนและขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ในปีต่อไป
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.082-9596593

Related posts