โค้งสุดท้ายทีมเรารักษ์หนองปรือ ออกปราศรัยสัญจร ครั้งที่ 3 ตลาดเขาตาโลพาซ่า

โค้งสุดท้ายทีมเรารักษ์หนองปรือ ออกปราศรัยสัญจร ครั้งที่ 3 ตลาดเขาตาโลพาซ่า

ทีมเรารักษ์หนองปรือ ออกปราศรัยสัญจร ครั้งที่ 3 ณ ตลาดเขาตาโลพาซ่า

ดร.มาย ไชยนิตย์ อดีตนายกมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าทีมเรารักษ์หนองปรือ นำทีมปราศรัยสัญจร ครั้งที่ 3 ณ ตลาดเขาตาโลพาซ่า

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. บริเวณทีจอดรถตลาเขาตาโลพาซ่า ดร.มาย ไชยนิตย์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าทีมเรารักษ์หนองปรือ และ นายเอนก พัฒนงาม อดีตนายกเทศมนตรีหนองปรือ, นายสุวัจ รชตวัฒนกุล อดีตนายกเทศมตรีเมืองหนองปรือ

พร้อมด้วยทีมผู้สมัคร ทั้ง 3 เขต คือ เขต1 ได้แก่ นายสมชาย ฉิมวิเศษ, นายพยอม เที่ยงธรรม, นายสุรสิทธิ์ ราชสีห์, นายวิชาญ เบี้ยไคล, นางสาวธนพร เหลืองบริสุทธิ์, นายวิชัย หลวงเมือง

เขต 2 ได้แก่ นายปรีชา วงศ์ศิริวิมล, นายภิภพ ทองอ่อน, นายสง่า ยุทธนาวา, นายสุชาติ ชื่นจิตต์, นายวิระ ทับขัน, นายสมศักดิ์ เจ๊ะดามัน

เขต 3 ได้แก่ นายเมธาศิษฐ์ สมลา, นายอำภู ขัตติยะ, นายแสงทอง แก่นประธูป, นายวรกร พรมโสภา, นายเตียง อ่ำแห, นางอารีย์ รอดหลำ

ได้ขึ้นเวทีเคลื่อนที่ชั่วคราว เพื่อปราศรัยนโยบายทีมเรารักษ์หนองปรือ โดยเน้นการทำงานแบบ Smart City ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลักดังนี้

S Strong เศรษฐกิจเข้มแข็ง มิติใหม่ของหนองปรือ สานต่อโครงการเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวและเหลือง เป็นสีชมพู เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินและใช้ประโยชน์มากขึ้น, สานต่อโครงการสร้างถนน 4 เลนส์ เปิดเขตเศรษฐกิจใหม่ เชื่อมทาง EEC, สานต่อโครงการสถานธนานุบาลของหนองปรือ (โรงรับจำนำ) ส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่, ด้านการท่องเที่ยว ผลักดันโครงการขยายพื้นที่การค้าขนาดเล็ก (pocket street)

M Moral ธรรมาภิบาล สานต่อโครงการศูนย์รับคำร้องและความต้องการของประชาชน, ผลักดันโคงการศูนย์กระจายข้อมูลข่าวสารให้มีหลายช่องทางมากขึ้น, สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมเพื่อบริการประชาชนให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง

A Academic การศึกษาก้าวหน้า สานต่อโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6 สานต่อ

การเพิ่มศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์เข้าเรียน, สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพและการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์สำหรับทุกวัย

R Relation สุขชีวิต สานต่อศูนย์สันทนาการสำหรับเยาวชน, สานต่อศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ, สนับสนุนบริการทำบัตรประชาชนที่สำนักเทศบาลหนองปรือ, สานต่อการสร้างสวนสาธารณะแห่งที่ 4, ผลักดันให้มีสำนักงานที่ดินอำเภอบางละมุงในเขตหนองปรือ

T Technology ชุมชนก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สานต่อโครงการเสาสัญญาณ 5G, สนับสนุนอินเตอร์เน็ต wifi ฟรี, ผลักดันการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของประชากร(Big Data)

ซึ่งมีประชาชนมารับฟังและให้กำลังใจจำนวนมาก พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆจากประชาชน

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts