ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจากคลองน้ำดำ ป้องกันไฟไหม้ป่า บรรเทาภัยแล้ง และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่พรุบาเจาะ

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจากคลองน้ำดำ ป้องกันไฟไหม้ป่า บรรเทาภัยแล้ง และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่พรุบาเจาะ


วันนี้ (25 มี.ค. 64) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจาก “คลองน้ำดำ” ป้องกันไฟไหม้ป่าและบรรเทาภัยแล้ง โดยผันน้ำเข้าสู่ “คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4” โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ปลัดอำเภอยี่งอ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 อัตราค่าไฟฟ้าชั่วโมงละ 260 บาท ต่อชั่วโมงต่อเครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 3 เครื่อง
สถิติการสูบน้ำปี พ.ศ. 2563 ผันน้ำเข้าพรุบาเจาะ เป็นเวลา 1,977 ชั่วโมง ปริมาณน้ำ 7,117,200 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการบริหารจัดการช่วงภัยแล้ง คือ การเปิดเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตร และเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่พรุบาเจาะ ตามมาตรการป้องกันไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ โดยการสูบน้ำจากคลองยะกังเพิ่มไปยังคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 และคลองระบายน้ำพรุเจาะสายที่ 4 ซึ่งโครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น มีเนื้อที่ 96,400 ไร่
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่อนุรักษ์พรุบาเจาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ร้อยละ 20 นิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา ตำบลตะปอเยาะ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส / ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส / ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่มีความยาวคันเก็บกักน้ำ 15,750 เมตร พื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts