(ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี) สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามป้องกันการทุจริตโครงการโคกหนองนาโมเดล

จันทบุรี // ชมรมสตรองร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี) สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามป้องกันการทุจริตโครงการโคกหนองนาโมเดล ทั้ง3อำเภอมี แหลมสิงห์-โป่งน้ำร้อน-สอยดาว

 

วันนี้ที่ห้องประชุมโรงแรมนิวเสม็ดงามรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะทำงานได้เข้าร่วมรับฟังการเฝ้าระวังและติดตามการทำงานในโครงการโคกหนองนาโมเดล ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินจากโครงการให้กู้ยืมเงินของรัฐบาล รวมถึงมีการจ้างงานบุคคลในพื้นที่เพื่อเข้ามาทำงานในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท รวมถึงการวางแผนและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโคกหนองนาโมเดล ในทั้ง3พื้นที่ ในวันที่ 22-24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยในวันที่ 22 มีนาคมลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์จำนวน 2 แปลง โดยไม่พบความผิดปกติของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการนี้ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบแผนและการเบิกจ่าย ยังไม่มีการลงมือจัดเตรียมหรือปรับพื้นที่แต่อย่างใด

จากนั้นวันที่ 23 มีนาคม ลงพื้นที่ในเขต อำเภอโป่งน้ำร้อน 2 แปลง

และวันที่ 24 มีนาคม ลงพื้นที่เขตอำเภอสอยดาว

และในวันนี้จึงได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลงานจากการที่ได้ลงไปตรวจโครงการโคกหนองนาโมเดล ทั้ง 3 พื้นที่ จากการลงพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ไม่พบความผิดปกติหรือพบว่ามีการทุจริตในการทำโครงการแต่อย่างใด จากนั้นจึงได้ให้ความรู้กับสมาชิกชมรมและช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับทางภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต การใช้งบประมาณของประเทศชาติอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์

 

ทั้งนี้หากประชาชนสงสัยและมีเบาะแสของการทุจริตของหน่วยงานราชการภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรีโทร

1205 หรือ 039-302575-7 ในเวลาวันและเวลาราชการ

 

ชลาธร รัตตพลสกุล / จังหวัดจันทบุรี

Related posts