พังงา-กาชาดจังหวัดพังงาจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564”

พังงา-กาชาดจังหวัดพังงาจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เปิดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2564 เพื่อระดมทุนและของรางวัลสลากการกุศล จากส่วนราชการต่างๆ รวมถึง รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมกับการแถลงข่าวการจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564” โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัดของผู้คนที่เข้าร่วมภายในงาน จึงไม่มีการออกร้านมัจฉากาชาดและงดรับบริจาคสิ่งของรางวัลสำหรับร้านมัจฉากาชาด เปลี่ยนเป็นเปิดรับบริจาคเป็นเงินสดแทน

สำหรับในปีนี้จังหวัดพังงาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กำหนดจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 64 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) และบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เพื่อจัดหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ ของกาชาด ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสลากการกุศลสมนาคุณ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของศิลปินดารานักร้อง การแข่งขันกีฬา ในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 นั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน สำหรับข้อปฏิบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมชมงานนั้น จะต้องยึดหลัก DMHTT คือ สวมหน้ากาก ไม่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ล้างมือด้วยเจลล้างมือ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะร่วมกับหมอชนะ

อโนทัย งานดี/พังงา/

 

Related posts