เลขาธิการ ศอ.บต.ส่งมอบยานพาหนะล็อตแรก 13 คัน ที่ติดค้างด่านชายแดนประเทศมาเลเซีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เลขาธิการ ศอ.บต.ส่งมอบยานพาหนะล็อตแรก 13 คัน ที่ติดค้างด่านชายแดนประเทศมาเลเซีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ (24 มีนาคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบยานพาหนะแก่เจ้าของที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ติดค้างด่านชายแดนประเทศมาเลยเซียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้เป็นการส่งมอบเป็นวันแรก จำนวน 13 คัน ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก นายอำเภอสุไหงโก-ลก ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนเข้าร่วม ณ บริเวณด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
สืบเนื่องจากอำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนคนไทยจำนวนหลายรายที่มียานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดไว้ในประเทศมาเลเซีย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งไม่สามารถนำยานพาหนะกลับประเทศไทยได้ และอำเภอสุไหงโก-ลกได้ดำเนินการรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจำนวนที่ลงทะเบียนทั้งหมดเป็นรถยนต์ จำนวน 136 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 57 คัน และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหายานพาหนะที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย กลับเข้ามาประเทศไทยได้ โดยกำหนดเริ่มนำรถยนต์วันละ 10 คัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และวันนี้เป็นล็อตแรกส่งมอบ จำนวน 13 คัน อย่างเป็นทางการ
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ใช้ความพยายามหลายเดือนของทุกส่วนราชการที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งด่านพรมแดนปิดลงในวันที่ 2 เมษายน 2563 ทุกด่านในพื้นที่และเปิดอีกครั้งให้พี่น้องประชาชนเข้าไทยวันที่ 18 เมษายน ปีที่แล้ว จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถนำยานพาหนะกลับมาได้ การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกส่วนเพื่อนำยานพาหนะข้ามพรมแดน โดยมีเจ้าหน้าของด่านศุลกากรและผู้ประสานงาน จำนวน 4 ท่าน ใส่ชุด CPE ข้ามด่านเพื่อนำรถกลับไทย และดำเนินการกักรถในสถานที่ที่ดูแล จำนวน 3 วัน เพื่อดำเนินการชำระล้างความสะอาดและควบคุมเชื้อโรค และส่งมอบให้เจ้าของรถในลำดับต่อไป

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts