อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำข้าราชการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ‘วันท้องถิ่นไทย’

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำข้าราชการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ‘วันท้องถิ่นไทย’

วันที่ 18 มีนาคม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “ วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนเทศบาล ตัวแทน อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น กว่า 100 คน เข้าร่วมในพิธี ที่ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “ วันท้องถิ่นไทย ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย ” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ถือเป็นหน่วยงานของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด พร้อมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 118 ปี

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts