“อุตรดิตถ์เปิดเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียน”

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 18.09 น. ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียน ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่, มณฑลทหารบกที่ 35, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดทุนทางศิลปวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น ในการสร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยว อุตรดิตถ์เที่ยวได้ 365 วัน โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมจัดแสดงผลงานศิลปะ การแสดงดนตรีร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมขันโตกเมนูสร้างสรรค์จากดอกทุเรียนและชาบูน้ำมะพร้าวน้ำหอม การออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการประกวดหนุ่มสาวบางโพ-ท่าอิฐ เป็นต้น
ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดดังกล่าว กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียน ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ดังกล่าว เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขับเคลื่อนการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ในการดำเนินงานตามแนวนโยบาย “เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม” ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าทุนทางด้านอาหารพื้นถิ่นมีศักยภาพและเข้มแข็งมาก สามารถขับเคลื่อนต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารของยูเนสโกหรือของโลกได้เลยในอนาคต รวมทั้งเป็นการโปรโมทผลไม้ทุเรียนหลงหลินของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสามารถจอง หรือเตรียมตัวเข้ามาท่องเที่ยว หรือเข้ามาชิมได้หลังจากงานนี้อีก 2 เดือน/60 วัน
การนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ามาเที่ยวงานดังกล่าว ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 นี้ รวมทั้งเตรียมตัววางแผนเข้ามาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาหาซื้อหาชิมทุเรียนหลงหลินลับแลได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

Related posts