โครงการ “ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า” เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน อายุ 50 ปีขึ้นไป

โครงการ “ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า” เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน อายุ 50 ปีขึ้นไป


สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติงานของตำรวจจราจร สภ.เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในการใช้รถที่มีสภาพปลอดภัยและปลูกฝังวินัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันปัญหาด้านการจราจร และลดความสูญเสียจากอุบัติภัยบนท้องถนนควบคู่กับการกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบหมวกกันน็อกและเสื้อสะท้อนแสงให้แก่ประชาชน จำนวน 100 คน และให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ให้คำปรึกษาสิทธิของ พรบ. และตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.เทพปทาน นิพิวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า” ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 6 โดยมี พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.กรเอก คำวิเศษ รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ,พ.ต.ท.ธีระศักดิ์ สารภูษิตสัณห์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ,พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ บางเขียว สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ,พ.ต.ต.ศิวนัส สุวรพันธ์ สว.จราจร สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ข้าราชการตำรวจสังกัด สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุม สภ.เมืองเพชรบูรณ์ พ.ต.ท.กรเอก คำวิเศษ รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านการจราจรและอุบัติภัยทางถนนที่เกิดขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดความรู้ ความเข้าใจกฎจราจร การใช้ยานพาหนะที่มีความสมบูรณ์ปลอดภัยและขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบ ไม่มีวินัย และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายบ้านเมือง จึงเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตามมา เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากความบกพร่องจากตัวบุคคล และยานพาหนะ พร้อมปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ สร้างเสริมระเบียบ วินัย การเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการใช้รถใช้ถนน เข้าใจกฎจราจร การสัญจรอย่างถูกต้องและปลอดภัย
พ.ต.อ.เทพปทาน นิพิวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าตามที่ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดตั้งศูนย์บริหารงานจราจรตำรวจภูธรภาค 6 เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการแก้ไขปัญหาจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด พร้อมกำหนดแนวนโยบายการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา เกิดขึ้นกับคนสูงวัยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จึงได้มอบหมายให้ สภ.เมืองเพชรบูรณ์เป็นสถานีตำรวจนำร่องในการดำเนินโครงการ “ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า”
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts