ตำรวจสุโขทัยปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ตำรวจสุโขทัยปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยมีการบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน ดังนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง ตำรวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัย อาสาสมัครตำรวจบ้าน และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณลานฝึก ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใย จึงได้มีมาตรการป้องกันอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

 

Related posts