รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

วันนี้ (23 มี.ค. 64) ที่บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 หมู่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. , นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมต้อนรับ

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรที่ดิน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของคนไทยทั้ง 77 จังหวัด ทราบว่ายังมีประชาชนอีก 300 กว่าชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ในจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี 2557 ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้นำเรียนไปยัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหลังจากนี้คงจะได้นำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 150 ชุด พร้อมทั้งรับทราบข้อเรียกร้องของเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่จัดเวทีเพื่อรับทราบข้อมูลและจัดทำเอกสารโครงการ และจะสั่งการให้ดำเนินการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะรายงานไปยังพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลซึ่งมีความห่วงใย ในอาทิตย์หน้าขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายส่งข้อมูลมา และสำหรับอีก 300 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจะเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดต่อไป——————
สำหรับการดำเนินงานโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ของจังหวัดนราธิวาส เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านงบประมาณ และการดำเนินการ โดยมีผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ จำนวน 50 ราย ที่ได้มอบบ้านและที่ดินไปแล้ว ประกอบด้วย บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม แปลงละ 80 ตารางวา รวม 22 ราย 22 แปลง , บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บือราเปะ) หมูที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม แปลงละ 1 ไร่ รวม 28 ราย 28 แปลง
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอาชีพตามโครงการฯ ในด้านการทำเกษตรผสมผสาน การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การทำบูดู การส่งเสริมศิลปหัตถกรรมกลุ่มจักสานกระจูด และการให้ความรู้ด้านการ พัฒนาอาชีพเกษตร อีกด้วย

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts