สระบุรี..230364 แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดโครงการฝายมีชีวิตมิตรภาพโครงการพัฒนาลุ่มน้ำมวกเหล็กแก้ปัญหาภัยแล้ง

สระบุรี..230364 แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดโครงการฝายมีชีวิตมิตรภาพโครงการพัฒนาลุ่มน้ำมวกเหล็กแก้ปัญหาภัยแล้ง


วันที่ 23 มี.ค.64 ที่บริเวณคลองมวกเหล็ก การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝายมีชีวิตมิตรภาพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมวกเหล็กแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตอาสาในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบที่โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกำหนด โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พลตรีมนัส จันดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีคณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมหน่วยทหารในสังกัด คณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำมวกเหล็ก การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ครูฝายมีชีวิตเขาใหญ่ปากช่อง ทหารพันธุ์ดีหน่วยพระราชทาน ฉก.ทหารมหาดเล็ก ๙๐๔ พล ม.๒ รอ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดโครงการ
กิจกรรมจิตอาสา แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และร่วมกันปลูกหญ้าแฝก และต้นไผ่ ร่วมส่งกระสอบทรายเพื่อทำฝาย
ฝายมีชีวิตมิตรภาพ เป็นฝายมีชีวิตลำดับที่ 1129 ของประเทศไทย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างในลำน้ำมวกเหล็ก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อถึงหน้าแล้งการประปาจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง ต่อมาอุทยานแห่งชาตินำตกเจ็ดสาวน้อย ตระหนักถึงปัญหาจึงได้จัดเสวนาและมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องสร้างฝายมีชีวิตเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับลุ่มน้ำมวกเหล็ก และได้ตั้งคณะทำงานมีทั้งภาคราชการ ประชาชน ร่วมกันดำเนินงานโดยมีแผนสร้างฝาย 7 แห่งในลุ่มน้ำมวกเหล็ก ขณะนี้สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง
หลังจากเปิดฝายมีชีวิตมิตรภาพแล้ว ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ที่บริเวณศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีรถน้ำจากกองทัพภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ การประปา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลมวกเหล็ก และ อบต.ใกล้เคียง เข้าร่วมขบวน จากนั้นได้ร่วมกันเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ที่วัดปิ่นแก้วสามัคคี หมู่ 7 ตำบลมวกเหล็ก พร้อมร่วมแจกจ่ายน้ำแร่ให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Related posts