นายอำเภอพยุห์ !! นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

นายอำเภอพยุห์ !! นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูจันทรสารพิมล เจ้าคณะอำเภอพยุห์ และนายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอพยุห์ ได้เป็นประธานร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนตำบลห้วยใต้ โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายปรีชา ไพสิฐตระกูล ประธานวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ นายสมหวังพุ่มไม้ ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขตอำเภอพยุห์ นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ สาธารณสุข อำเภอพยุห์ และนายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม นำพุทธศาสนิกชน คณะอาจารย์และนักเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเขตตำบลโนนเพ็ก ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ” ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่สืบไป
หลังจากนั้นนายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอพยุห์ ก็ได้เป็นประธานกิจกรรมถอนบทเรียนและเสวนาการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี 2564 โดยใช้หลัก“บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียนหรือราชการเป็นเครื่องมือในการทำงาน. เมื่อทำสำเร็จที่โรงเรียนแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน ซึ่งหมู่บ้านศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 ครบทุกคน หมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ”บวร” ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ลดละเลิกไม่ดื่มสุราในวันพระ ทำบุญอิ่ม3 (อิ่มพระคุณเจ้า/อื่มตัวเอง/อื่มเพื่อน) และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งก่อและมะกอหนึ่งต้น
นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เป็นโรงเรียน ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีคณะครูและนักเรียนทุกคนนับถือศาสนาพุทธ เป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกคน โรงเรียนบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” 2 บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/คารวะธรรมหน้าเสาธงทุกวัน “น้องเคารพพี่ ศิษย์เคารพครู” สวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์หรือวันที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจัดให้นักเรียนนำภัตตาหารไปถวายเพลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเดือนละหนึ่งครั้ง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น” เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้ว ได้ขยายผลเข้าสู่ชุมชน ต่อไป

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

Related posts