สระแก้ว-ประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

สระแก้ว-ประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด


*****วันนี้(22 มี.ค.) ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
*****โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มเยาวชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยสื่อ Facebook : WE ARE TO BE NUMBER ONE SAKAEO ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมฯ ให้เป็นไปตามหลักการ TO BE NUMBER ONE “โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน” ที่เน้นความเข้มแข็ง ยั่งยืน รวมทั้งคัดเลือกอำเภอ TO BE NUMBER ONE ชมรมฯ ประเภทชุมชน และสถานศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
*****สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมประเภท ชุมชน สถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE คณะกรรมการตัดสินการประกวด คณะทำงาน สมาชิกชมรมฯที่สมัครเข้าร่วมการประกวด และเยาวชนที่สนใจ
***ภาพ/ประจัก สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts