ศรีสะเกษนายอำเภอภูสิงห์นำประชาชนนับ1000 คนทำบุญตักบาตรเซ่นไหว้บวงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริแก่ชีวิตขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ศรีสะเกษนายอำเภอภูสิงห์นำประชาชนนับ1000 คนทำบุญตักบาตรเซ่นไหว้บวงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริแก่ชีวิตขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ด้วยอำเภอภูสิงห์เป็นอำเภอชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีเขตปกครอง 7ตำบล 86 หมู่บ้าน ประชาชนมีชน 4 เผ่า เขมร ลาว ส่วย เยอ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประเพณีนิยมปฏิบัติใกล้เคียงกันด้านความเชื่อ ความศรัทธา อำเภอภูสิงห์มีศาลหลักเมืองอยู่หน้าทางเข้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดหัวหน้าส่วนราชการได้เคารพกราบไหว้ สักการะบูชาเพื่อความมีสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจ เมื่อถึงวันที่ 22 มีนาคมของทุกๆ ปี จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และประกอบกิจกรรมพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงศาลหลักเมือง

เมื่อเวลา 09.19 น.วันที่22 มีนาคม 2564 นายอรรถพล อรรคบัตร พร้อมภริยา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ผู้จัดการ ธกส. สาขาภูสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูสิงห์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอภูสิงห์สภาวัฒนธรรมอำเภอชมรมพ่อค้าแม่ค้าอำเภอภูสิงห์ คหบดี ประชาชน ร่วม 1000 คน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ นำดอกไม้ ธูป เทียน หัวหมู จำนวน 54 หัว ตลอด นำอาหารคาวหวาน ผลไม้มงคล เครื่องดื่ม เครื่องสังเวยบัดพลี ข้าวตอกดอกไม้เมื่อได้เวลานายอำเภอนำพาประชาชนทุกหมู่เหล่า หัวหน้าส่วนราชการ จุดธูป เทียนเซ่นบวงสรวง ศาลหลักเมือง มีการโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ตัวแทนประชาชนมีการรำถวายบวงสรวงองค์ศาลหลักเมือง

ในเวลาต่อมาได้นำพาผู้ร่วมในพิธีทำบุญตักบารข้าวสารอาแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งชาวอำเภอภูสิงห์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ครอบครัว เสริมสร้างขวัญ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ย่างกรายเข้ามาแก่ชาวอำเภอภูสิงห์ นับเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ควรค่าในการรักษ์สิ่งดีงามให้อยู่เคียงบ้านเคียงเมืองสืบไป …………////////////////////………….

ประโยชน์ อุดมเดช/ข่าวภาพ/ศรีสะเกษ

 

 

Related posts