มุกดาหาร นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคก้าวไกลลงพื้นที่

มุกดาหาร นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคก้าวไกลลงพื้นที่มุกดาหาร


มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ หรือ เพชร กรุณพล รองโฆษกพรรคก้าวไกล นายองค์การ ชัยบุตร สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคก้างไกล ทั้ง 2 เขต ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยลงพื้นที่เพื่อแนะนำตัวและพบปะพูดคุยกับประชาชนตลาดสดนิคมคำสร้อย เขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และตลาดสดอำเภอคำชะอี โดยมีการแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 เขต ว่าที่ผู้สมัครเขต 1 มุกดาหาร คือ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัญฑิต ม.รามคำแหง ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.ขอนแก่น ประวัติการทำงาน อดีตพนักงาน บมจ.ธนาคารทหารไทย อดีตที่ปรึกษากฎหมายประจำเขตเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านใหญ่ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ และอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ผู้สมัครเขต 2 นายณกร ชารีพันธ์ (เภสัชหนึ่ง) ประวัติการศึกษา เภสัชศาตรบัณฑิต ประวัติการทำงาน อดีตพนักงานโรงพยาบาลเอกชน เจ้าของธุรกิจร้านยา
ในการลงพื้นที่แนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนในตลาดสดเทศบาลนิคมคำสร้อย และตลาดสดคำชะอี ได้รับการตอบรับจากแม่ค้า ประชาชนที่ชื่นชอบผลงานการทำงานได้รับการตอบรับที่ดีมาก ประชาชนอยากให้เป็นปากเสียงให้ มีหลายคนกล้าที่จะเดินมาบอกสะท้อนถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข ช่วงที่นายกรุณพลฯ เดินแนะนำตัวและหาเสียงผู้สมัครพรรคก้าวไกล พร้อมได้ชูนโยบายพรรคก้าวไกล ด้วยเป้าหมายการสร้างสวัสดิการของรัฐที่ถ้วนหน้าเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจ เพื่อคืนศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้ประชาชนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Related posts