แพร่-วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นำคณะทีมงาน เข้าช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านห้วยขอน

แพร่-วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นำคณะทีมงาน เข้าช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านห้วยขอน


….ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66 เวลา 07.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่ เพลิงได้ลุกไหม้ อาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าไหม้ทั้งหลัง โดยโรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนจำนวน 158 คน ช่วงเกิดเหตุนักเรียนยังไม่ไปโรงเรียนจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
….โดยวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566ผอ.อัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมกับ รองฯสมเกียรติ สถิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองฯพรชัย สว่างทิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองฯจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองฯสุทิน ถาวรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และครูพานิช อุ่นอก หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ในการปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนให้เป็นห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นห้องเรียน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน รวมทั้งทหาร พลเรือน ตลอดจนชาวบ้านหมู่บ้านห้วยขอน ช่วยปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้ครูมีห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนให้นักเรียนโดยเร็ว
โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่ เพื่อให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขอน
….นายไพทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอน ได้หารือกับ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในการขอคำแนะนำ สนับสนุนบุคลากรให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ การออกแบบ งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ต่อไป
….ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวว่า ตามที่ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเร่งด่วน( Quick win ) ให้สถานศึกษาในสังกัด เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งนโยบาย “อาชีวะช่วยประชาชน” เป็น 1 ใน 9 Quick win ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมกับภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ จากในห้องเรียนไปช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาไปพร้อมกัน
….สำหรับการดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจาก ครูธวัชชัย เศวตปวิช หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ครูเฉลิมบุตร แคหอม ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ครูชนินาถ ทิพย์ลุ้ย ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ นักเรียน ปวช.2 กลุ่ม 3-4 แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ขอบคุณ คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จิราภรณ์ ศิริทิชากร/แพร่ 089-9509335

Related posts