ศรีสะเกษ !! นายอำเภอพยุห์เปิดโครงการปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวของตำบลหนองค้า หนุนทำนาเกษตรอินทรีย์

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอพยุห์เปิดโครงการปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวของตำบลหนองค้า หนุนทำนาเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 13 กุทภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณทุ่งนาบ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายปวิชรัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ และดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานปลูกพืขบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวของตำบลหนองค้า โดยมีนายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายก อบต.หนองค้า นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ นายสมหวัง พุ่มไม้ สจ.ศรีสะเกษ เขตอำเภอพยุห์ และคณะทำงานโครงการปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวตำบลหนองค้า นำเกษตรกรจาก 4 ตำบล เข้าร่วมโครงการและรับมอบเมล็ดปอเทืองแมล็ดถั่วผ่า ที่ได้รับมาจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมอบให้แก่เกษตรกรมาร่วมงานคนละ 5 กิโลกรัม และเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จำนวน 2 กระสอบ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสีบสานปณีงานของพ่อ สานส่องานที่พ่อทำ เพื่อเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาตอชังข้าว เพื่อบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป และเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ของอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป
หลังจากนั้น นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ก็ได้ร่วมกันสาธิตการหว่านเมล็ดปอเทืองและเมล็ดถั่วผ่าปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวตำบลหนองค้า ในพื้นที่นาแปลงสาธิตำบลหนองค้า จำนวน 10 ไร่ และร่วมกันไถกลบตอซางข้าวเพื่อปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ ด้วย
ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอรับการสนับสนุนเมล็ดปอเทืองและเมล็ดถั่วผ่าจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำโครงการปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวตำบลหนองค้า ซึ่งอำเภอพยุห์ เป็นอำเภอต้นแบบปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดทำโครงการปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้คลอบคุมพื้นที่ทำนาเกษตรอินทรีย์ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts