ลำปาง-การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ลำปาง-การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (War Room) จังหวัดลำปาง โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำปาง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใสไร้หมอกควัน” ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้

1. ในช่วงวันที่ 9-14 ก.พ.2566 ความกดอากาศที่มีกำลังแรงปกคลุมภาคเหนือ ทำให้มวลอากาศนิ่ง เกิดปรากฏการณ์อากาศปิดโดยเฉพาะในช่วงเช้า (อินเวอร์ชั่น) ซึ่งอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ตามปกติหลายวันจะทำให้ฝุ่นละอองที่ลอยในอากาศไม่สามารถระบายได้ เกิดการสะสมของฝุ่นละอองถึงแม้ว่าอากาศในช่วงบ่าย จะมีอากาศร้อนมีการยกตัวของอากาศ แต่ก็ยังไม่สามารถระบายฝุ่นละอองไปได้ทั้งหมด เนื่องจากยังเกิดการเผาในที่โล่ง เผาป่าในพื้นที่ และต่างพื้นที่ จากการตรวจสอบอัตราการระบายของอากาศในช่วงวันที่ 9 – 14 ก.พ.2566 นี้จะมีค่อนข้างต่ำ ฝุ่นละอองที่สะสมตัวอยู่มีปริมาณสูง และหากมีการเผาในที่โล่งร่วมแล้วจะยิ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง

2. สำหรับฝุ่นควัน (PM2.5) ที่เกินค่ามาตรฐานใน จ.ลำปาง เกิดจากกิจกรรมปกติของประชาชน เช่น การคมนาคม การเผาในที่โล่งแบบกองเล็กกองน้อยที่ดาวเทียมไม่สามารถตรวจจับได้ และลักลอบเผาในที่โล่งอื่นๆ เช่น หาของป่า ล่าสัตว์ อ.งาว พบมี 40 จุด อ.แม่เมาะ 31 จุด อ.วังเหนือ 25 จุด อ.เมืองลำปางและ อ.สบปราบ 11 จุด อ.เสริมงาม 10 จุด

การดำเนินงานในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ในการป้องกันและดับไฟป่า
การลาดตระเวนติดตามตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวัน
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบ การรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ เช่น ทหาร ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น เครือข่ายป่าชุมชน และหมู่บ้านเครือข่ายไฟป่า มาตรการชิงเก็บลดเผาได้ประสานขอความร่วมมือให้หน่วยป่าไม้ หน่วยอุทยานฯ หยุดบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบชิงเผา รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเว้นการเผาในที่โล่งทุกชนิดเนื่องจากสถานการณ์ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน

สำหรับพื้นที่ควบคุมพิเศษดอยพระบาท สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ได้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เปราะบาง จำนวน 6 จุด วางกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตลอด 24 ชั่วโมง และได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง เครือข่ายภาคประชาชน ในการลาดตระเวนและประสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้าน.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts