ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณย้ายศิลาเเลงและเปิดประเพณีงานบุญข้าวจี่วัดป่าน้อยดงเมือง ปี 2566

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณย้ายศิลาเเลงและเปิดประเพณีงานบุญข้าวจี่วัดป่าน้อยดงเมือง ปี 2566


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วัดป่าน้อยดงเมือง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบุญร่วมเเรงขนย้ายศิลาเเลงจำนวน 30 ตันและเป็นประธานประเพณีงานบุญข้าวจี่วัดป่าน้อยดงเมือง ปี 2566 โดยมีพระอาจารย์อิทธิพล อธิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าน้อยดงเมือง และคณะสงฆ์ นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายวีรศักดิ์ ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัดป่าน้อยดงเมือง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นวัดที่ได้รับรางวัล”ธรรมจักรสีเขียว” ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมอบรางวัลให้กับวัดที่การจัดการพื้นที่ด้านสิ่งเเวดล้อมที่ดี เป็นต้นเเบบของวัดที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา การจัดงานประเพณีงานบุญข้าวจี่วัดป่าน้อยดงเมือง ปี 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามมัคคีของคนในชุมชนชาวตำบลอีเซ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาวตำบลอีเซ ให้ดำรงอยู่สืบไป
***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts