สุโขทัย อำเภอคีรีมาศ จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศ ประจำปี 2566

สุโขทัย อำเภอคีรีมาศ จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศ ประจำปี 2566

วันนี้ (13 ก.พ. 2566) เวลา 08.39 น. ที่ศาลพระแม่ย่า อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศ ประจำปี 2566 โดยมีนางกรรณชนก ขวัญนาง นายอำเภอคีรีมาศ นายนิธิ วุฒิสารเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโตนด พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ อำเภอคีรีมาศร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโตนด จัดงานบวงสรวงพระแม่ย่า อำเภอคีรีมาศ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและศูนย์รวมจิตใจ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ข้างเคียง เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

สำหรับองค์พระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศนั้น ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบลโตนดได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) พร้อมพื้นที่ที่ตั้งเป็นศาลพระแม่ย่า อำเภอคีรีมาศ มาสังกัดกองศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโตนดและได้ก่อสร้างศาลประดิษฐานองค์พระแม่ย่าหลังใหม่ขึ้น จนเมื่อถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีพิธีอัญเชิญองค์จำลองพระแม่ย่าขึ้นประดิษฐานในศาลพระแม่ย่าหลังใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะกราบไหว้ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์และศูนย์รวมใจของชาวอำเภอคีรีมาศตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน โดยจัดให้มีพิธีสักการะบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่สมพระบารมี เป็นประจำทุกปี

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts