นายอำเภอกระนวน นำยาและภัตตาหารสุขภาพถวายพระสงฆ์อาการอาพาธเรื้อรัง และ เตรียมความพร้อมพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายอำเภอกระนวน นำยาและภัตตาหารสุขภาพถวายพระสงฆ์อาการอาพาธเรื้อรัง และ เตรียมความพร้อมพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. ที่วัดป่าสวนจิก ตำบลหัวนาคำ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เข้าถวายยาแด่ เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ (เจ้าอาวาสวัดป่าสวนจิก) ซึ่งมีอาการอาพาธด้วยโรคเบาหวาน อันส่งผลกระทบต่อวัตรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อบำบัดบรรเทาอาการของโรค พร้อมนี้ นายอำเภอกระนวน ได้ร่วมถวายภัตตาหาร น้ำดื่ม และ ภัตตาหารเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพด้วย

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะตำบล ได้ให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ หลักธรรมมาภิบาลในการจัดการงานราชการ และ ดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้นำไปเป็นแนวทางใช้ในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ สังคม รวมทั้ง ได้ร่วมปรึกษาการจัดเตรียมการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทภิกษุ และ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดพิธีปลงผมนาค ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จากนั้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ห้วงเย็น เริ่มพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่าสวนจิก โดยมี นายอำเภอกระนวน และ ส่วนราชการ เข้าร่วมประกอบพิธี

Related posts