ลำปาง-ทภ.3 ส่งนักรบชุดดำ กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควันเบาบางไป เพื่ออากาศที่สดใสให้ชาวลำปาง

ลำปาง-ทภ.3 ส่งนักรบชุดดำ กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควันเบาบางไป เพื่ออากาศที่สดใสให้ชาวลำปาง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 พลตรีพรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกสมจริง กอรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอก วิชาญ ศรีภัทรากูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ หลังจากเดินทาง ถึง จ.ลำปาง เพื่อปฎิบัติภาระกิจดับไฟป่าเมื่อวันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ภารกิจที่กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35ได้รับมอบหมาย จะได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยการปฏิบัตินั้น จะร่วมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เฝ้าระวังป้องกัน ตลอดจนการลาดตระเวน ป้องกันการเกิดไฟป่าตามแนวพื้นที่เสี่ยงรอบดอยพระบาท ซึ่งมักประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อ สุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

จากผลกระทบดังกล่าว กองทัพบก มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางตลอดจนถึงพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ประสานและบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในเชิงรุกและลาดตระเวณป้องปราม ร่วมกันป้องกันและแก้ไข โดยสนับสนุนกำลังพลพร้อมสรรพกำลังที่มี เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันคืนอากาศที่สดใส ให้ชาวลำปางต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts