เพชรบูรณ์-เดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพ” วังโป่งรัน 2023 วิ่งสนุก เดินสบาย”กระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอำเภอ

เพชรบูรณ์-เดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพ” วังโป่งรัน 2023 วิ่งสนุก เดินสบาย”กระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สนามสวนสาธารณะเทศบาลตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 ประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ” วังโป่งรัน 2023 วิ่งสนุก เดินสบาย” โดยมีนายไพรัช พริ้งประยูร นายกเทศบาลตำบาลวังโป่ง กล่วารายงาน พร้อมด้วย นายวรโชติ สุคนขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง พ.ต.อ.ประมุข ปิ่นปลิ้มจิตต์ ผกก.ตำรวจภูธรวังโป่ง และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง “วังโป่งรัน 2023 วิ่งสนุก เดินสบาย”กว่า1,000 คน
โดยปัจจุบันระบบสุขภาพของประชาชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้ แต่ขาดการส่งเสริมเอาใจใส่ในการออกกำลังกาย เทศบาลตำบลวังโป่ง จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจ ร้านค้า ชุมชนวังโป่งและพี่น้องประชาชนชาววังโป่งจัดทำโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ “วังโป่งรัน 2023 วิ่งสนุก – เดินสบาย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและพี่น้องประชาชนในชุมชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอวังโป่ง และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอำเภอวังโป่ง

เดชา มลามาตย์ /มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts