แพร่-จังหวัดแพร่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและอำเภอ เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างใกล้ชิด ผู้ว่าฯแพร่ ย้ำทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์งดเผาทุกกรณี 1 ก.พ.-30 เม.ย.66

แพร่-จังหวัดแพร่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและอำเภอ เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างใกล้ชิด ผู้ว่าฯแพร่ ย้ำทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์งดเผาทุกกรณี 1 ก.พ.-30 เม.ย.66

ช่วงนี้จะพบว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแพร่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดแพร่ได้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ท้อวที่ท้องถิ่นเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อรับแจ้งเหตุพบจุดความร้อน ในพื้นที่ใดให้บูรณาการกำลังเข้าไปช่วยกั ดับไฟ โดยเร็วที่สุด

จากการลงพื้นที่ของ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อบัญชาการการดับไฟป่า ที่บ้านผาหมู หมู่ 8 และ หมู่ 10 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ไหม้ติดต่อกันมา 2 วันแล้ว พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขาสูงชันและป่ารกทึบ การเข้าไปดับเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตราย จึงใช้วิธีทำแนวกันไฟเขตรอยต่อไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชน

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้ตั้งไลน์กลุ่มรับแจ้งจุด Hot Spot เพื่อมอบหมายชุดดับไฟในพื้นที่ให้เข้าไปช่วยดับได้ทันทีที่ได้รับแจ้ง หากเกิดในพื้นที่เขตป่าก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและป่าไม้ให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์งดเผาทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย.66 หากเกิดในพื้นที่ใครหน่วยนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ.
จิราภรณ์ ศิริทิชากร/แพร่ 089-9509335

Related posts