มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

 

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายกองเอก นายวรญาณ บุญณราช ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ครบรอบ 69 ปี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต และประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกอง การอ่านสารของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนพร้อม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจ ที่ได้เสียสละชีวิต แรงกายและแรงใจแก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนที่ได้ สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนจากนั้นเป็นพิธีสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ในโอกาสนี้นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ในโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” สำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่อำเภอทุกอำเภอนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้สำรวจไว้แล้ว อำเภอละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย
โดยมี นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ได้ร่วมรับมอบและมอบต่อให้ผู้พิการที่มีฐานะยากจนขาดแคลนกำลังทรัพย์ให้ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ในพื้นที่เขตอำเภอดอนตาลต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

 

Related posts