“ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ประชุมหารือพลังบวร ชุมชนคุณธรรม และ ศพอ. ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม”

 

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมโครงการพลังบวรในมิติศาสนา และโครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ซึ่งมีผู้นำชุมชนคุณธรรม พลังบวร จำนวน ๓๐ แห่ง และ ศพอ. จำนวน ๓๗ แห่ง เข้าร่วมประชุม ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ไปสู่จังหวัดคุณธรรม ตาม ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรม และนโยบายส่งเสริมคนดี สังคมดีมีคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนคุณธรรม และ ศพอ. ทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวตามแผนปฏิบัติการของแต่ละชุมชนและ ศพอ. รวมทั้ง หารือวางแผนเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ร่วมกันในช่วงปิดเทอม ภายใต้งาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง”

Related posts