จ.อุตรดิตถ์ กองทัพบก รวมใจประชา สร้างแนวกันไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน

จ.อุตรดิตถ์ กองทัพบก รวมใจประชา สร้างแนวกันไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน

 

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพล จำนวน 12 นาย พร้อมอุปกรณ์ทำแนวกันไฟป่า ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอลับแล, ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ห้วยไผ่) , ผู้นำหมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนของทางอำเภอลับแล ได้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้สวนของเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเสียหาย และทำให้เกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทางอำเภอลับแล จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น ณ พื้นที่ป่าชุมชน (สวนกล๊างขนม) ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่าง หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และ พื้นที่ป่าชุมชน ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมระยะทางทำแนวกันไฟ 5 กิโลเมตร

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts