ผู้ว่าฯนราธิวาสตรวจเยี่ยมสถานที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผู้ว่าฯนราธิวาสตรวจเยี่ยมสถานที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 22 มีนาคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

วันที่ 21 มี.ค. 64 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จมาทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

โอกาสนี้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งมีผู้ประกอบการ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium Otop จำนวน 61 บูธ จาก 38 อำเภอ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แบ่งเป็นบูธนิทรรศการจำนวน 54 บูธ และ บูธสาธิตจำนวน 7 บูธ ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการที่จัดนิทรรศการทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 71 กลุ่ม ในส่วนจังหวัดนราธิวาสมีจำนวน 31 กลุ่ม จำนวน 24 บูธ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อ อาทิ ประเภทแกะสลักไม้ ประเภทปักผ้า ประเภทผ้าปาเต๊ะ ประเภทจักสาน ประเภทผ้าบาติก และประเภทผ้าทอ เป็นต้น

 

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Related posts