ยโสธร”กุดชุมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่น กุดชุมสัมพันธ์เกมประจำปี 2566″

ยโสธร”กุดชุมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นกุดชุมสัมพันธ์เกมประจำปี 2566″

ที่สนามโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2566ในการแข่งขันครั้งนี้ นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นกุดชุมสัมพันธ์เกมส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือ เครือข่ายและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของชาวอำเภอกุดชุม ซึ่งส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดงานครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น10 แห่งได้แก่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา/อบต.ห้วยแก้ง /อบต.โนนเปือย /อบต.กุดชุม/อบต.คำนำสร้าง/อบต.หนองแหน/อบต.นาโส่/อบต.กำแมด/อบต.หนองมี/อบต.โพนงาม มีการแข่งขันกีฬาสากลทั้งหมด 5 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 4 ประเภท รวมเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วยฟุตบอลชาย11คน/วอลเลย์บอลหญิง/เซปักตะกร้อชาย/เปตองชาย/เปตองหญิง กีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย แข่งขันชักกะเย่อ ชาย-หญิง/วิ่ง 8 ขา ชาย-หญิง/ตีกอล์ฟคนจนชาย-หญิง/วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ชาย-หญิง ผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้มีนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม นายบวรลักษณ์ ดุสอน ท้องถิ่นอำเภอกุดชุม ตัวแทนผู้กำกับสภกุดชุมและตัวแทนจากหน่วยงานราชการอื่นๆอีกมากมาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง สร้างมิตรภาพ สร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคี///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

Related posts