อำเภอสบเมยจัดงานของดีอำเภอสบเมย “ พริกกะเหรี่ยง ”

23:19 นักข่าวชายแดน อำเภอสบเมยจัดงานของดีอำเภอสบเมย “ พริกกะเหรี่ยง ”

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด “งานของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย โดยได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงาน เช่น การแข่งขันประกอบอาหารจากพริกกะเหรี่ยง การประกวดซุ้มนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละตำบล การประกวดขบวนพริกกระเหรี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ชมการแสดงศิลปวัฒธรรมชนเผ่าบนเวที และเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ และผลิตภัณฑ์ของดีประจำอำเภอสบเมยที่นำมาจำหน่ายและจัดแสดง ในการจัดงานครั้งนี้ มีการแข่งขันตำข้าว หรือข้าวซ้อมมือ ด้วยโครกกระเดื่อง และแข่งขันการทำลาบหมู ด้วยส่วนผสมน้ำพริกลาบกะเหรี่ยง

ในส่วนของพืชผลทางการเกษตรที่เป็นสินค้าพื้นบ้านของอำเภอสบเมยที่ขึ้นชื่อลือชาได้แก่พริกกะเหรี่ยงอำเภอสบเมย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกในแต่ละปีหลายแสนบาทมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่นับล้านบาท พริกกะเหรี่ยงจะมีรสชาติเผ็ดกลิ่นหอมกิโลกรัมละ 200 – 250 ส่วนใหญ่จะมีออเดอร์จากต่างจังหวัด

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Crป.ดอน

 

23:19 นักข่าวชายแดน รูป

23:20 นักข่าวชายแดน วิดีโอ

Related posts