ยโสธร”สพ.จ.ยโสธร ประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน

ยโสธร”สพ.จ.ยโสธร ประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน

ที่ห้องประชุมแจ้งเมื่อวานชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นางพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธรมอบหมายให้นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว ผอ. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 256 6 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ 2566-2568 แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไปและการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54ปี โครงการอาสาพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่วัดกุดชุมในหมู่ 4 ตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรและในการคัดเลือกกรรมการในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นายพลากร แก้วขวัญข้า ประธาน นายเด่น กาฬสุวรรณ รองประธานคนที่ 1 และนางสาววีรดา อกอุ่น รองประธานคนที่ 2 พร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตามกรอบทื่วางไว้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สร้างแรงจูงใจ ฝักไฝ่พัฒนา จิตอาสาทำด้วยใจ////พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

Related posts