สุพรรณบุรีรมว.ทสยิงปืนใหญ่โบราณเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์นักท่องเที่ยวแห่ชมงานคึกคัก

สุพรรณบุรีรมว.ทสยิงปืนใหญ่โบราณเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์นักท่องเที่ยวแห่ชมงานคึกคัก

บรรยากาศนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาสตรีจากทั้ง 10 อำเภอ กว่า 500 คน สวมใส่ชุดผ้าไทยรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ค่ำวันที่ 18 มกราคม นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 โดยยิงปืนใหญ่สมัยโบราณ มีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจัดงานตั้งแต่ปี 2502 เป็นต้นมาโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันจัด รวมระยะเวลาจนถึงครั้งนี้ เป็นเวลา 64 ปี มีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

ซึ่ง พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญ เป็นอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาวไทยทุกคน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ ที่ใครก็ตาม หากเดินทางมาจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องมาสักการะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด และในวันนี้ถือเป็นวันที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองพระวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้คืนอิสรภาพสร้างไทยให้เป็นไทยอย่างเต็มบริบูรณ์ ทำให้ชาวไทยทั้งมวลมีความสุข ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติ เคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตราบจนชีวิตจะหาไม่

นายณัฐภัทรสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า นอกจากเพื่อน้อมรำลึกในมหาวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และของประเทศไทยภายในงาน มีการแสดง แสง สี เสียงยุทธหัตถี ด้วยช้างจริง /การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง /การประกวดแตรวง/การประกวดธิดาดอนเจดีย์ /การเดินแบบผ้าไทย/การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ ชาติพันธุ์/ดนตรี/มหรสพ /การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา เมืองเก่าสุพรรณบุรี ตำนานสมเด็จพระนเรศวร /การออกร้านธารากาชาด / เฮฮาพาโชค /การแสดงวงดนตรีของกองทัพ /โปงลาง บ่าวสาวออนซอน /การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ชม ชิม ช็อป1 ปีมีครั้งเดียว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี

 

 

Related posts