จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก พร้อมบำเพ็ญกุศลสมโภช 252 ปี และพิธีมหามังคลาภิเษกเหรียญคู่บารมีกู้แผ่นดิน 252 ปี รุ่นที่ 2″

 

วันที่ 6 มกราคม 2566 .

 

ณ.บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์”สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระยาพิชัยดาบหัก คู่บารมีคู่แผ่นดิน” วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประกอบพิธี สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก และพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 252 ปี ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดคุ้งตะเภา จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระวีรกรรมอันหาญกล้า ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระยาพิชัยดาบหัก ตลอดจนอุทิศถวาย พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ของชาติ ที่ทรงสถาปนาวัดคุ้งตะเภา ในปี พ.ศ.2313

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้ร่วมในการทำพิธีมหามังคลาภิเษก เหรียญคู่บารมีกู้แผ่นดิน 252 ปี รุ่นที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อนำรายได้จัดสร้างฐานบันไดทางขึ้นสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรูปเหมือนพระยาพิชัยดาบหัก และเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก

 

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts