รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการพัฒนา น้ำบาดาล เพื่อการเกษตร

อำนาจเจริญ

รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการพัฒนา น้ำบาดาล เพื่อการเกษตร

 เมื่อเวลา 10:30 น

วันที่ 20 มีนาคม 25 64 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์อธิบดีกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการพัฒนา น้ำบาดาล เพื่อการเกษตร บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มี

นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อม

นายสมเกียรติ แก้วรัตนนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และ นางสาววนเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัด อำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่และกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกลุ่ม เกษตรอินทรีย์ ไร่ภูตะวัน ประชาชนใาร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นกลุ่ม เกษตรกร และประชาชน ที่มาร่วมกันต้อนรับ ได้พุดเสนอสะท้อนปัญหา ความขาดแคลนน้ำ บาดาลไม่เพียงพอในการเพราะปลูกพืช ผู้สื่อข่าว ยังได้รับการเปิดเผยจากนางสาววันเพ็ญตั้งสกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งได้มา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีฯเหมือนกันยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว ปีนี้อากาศร้อนขึ้นเป็นลำดับความขาดแคลนน้ำบางพื้นที่ใน จังหวัด ก็มีน้ำอุปโภคบริโภคของชาวบ้านไม่เพียงพอ ทาง อบจ.ก็พร้อมสามารถ จะนำน้ำออกไปแจกจ่าย น้ำ เพื่อบริโภค อุปโภคให้กับประชาชน เพื่อบรรเทา ควา มขาดแคลนในเบื้องต้นได้.

ภาพ/ข่าว.ประวัติ.นิธิเตชะยศสกุล.รายงาน

Related posts