“อบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล”

“อบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.ธัญบุรี พ.ต.ท.ธนกฤต อินภู่ รอง ผกก.ป.สภ.ธัญบุรี พ.ต.ท.นพดล จันทร์ศรี สวป.สภ.ธัญบุรี พร้อมคณะกรรมการ (กต.ตร.) สภ.ธัญบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยากร “ชุดครูแม่ไก่” ร่วมกันจัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล ของ สภ.ธัญบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภ.ธัญบุรี​ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สำหรับหลักสูตรในการอบรม มีดังนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.การสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ
3.กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.อาชญากรรมและการป้องกันภัย
5.การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สนับสนุนในการป้องกันอาชญากรรมและ การแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชั่นต่างๆ และไลน์กลุ่ม
6.ยุทธวิธีตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในเบื้องต้น เกี่ยวกับการระงับเหตุคุ้มคลั่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นผู้ช่วยเหลือในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ของ สภ.ธัญบุรี

พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.ธัญบุรี กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในครั้งนี้ โดยมี พ.ต.อ นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี มีไม่เพียงพอต่อการให้การบริการประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในฐานะผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น สภ.ธัญบุรี จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับสถานีตำรวจภูธร โดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำกลุ่มวัยรุ่น ผู้นำกลุ่มมวลชนต่างๆ จำนวน 100 คน มาเพื่อรับการฝึกอบรมในระดับสถานีตำรวจภูธรต่อไป

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน

Related posts