ชุมพร – จิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างฝายประชาอาสา คลองพงัน “ฝายชะลอน้ำ”

ชุมพร – จิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างฝายประชาอาสา คลองพงัน “ฝายชะลอน้ำ”


วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายพิศิษฐ์ ฤทธิชัยพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (จันทึง) สมาชิก อบต.และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน จัดทำฝายประชาอาสา คลองพงัน หมู่ที่ 5 บ้านจันทึง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นคลอง ที่รองรับน้ำจากน้ำตกโตนฟ้าหินแก้ว ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น้ำตกปรักเคย” เป็นป่าต้นน้ำ ของตำบลหินแก้ว จุดที่ทำฝาย ห่างจากน้ำตกประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร และผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ประชาชนได้ประโยชน์ ของชาว ตำบลหินแก้ว
นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงครามกล่าวว่าร่วมสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ป้องกันภัยแล้งเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้เข้าสู่หน้าแล้งแล้ว ประกอบกับน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆเริ่มขาดแคลนน้ำเพื่อการน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำใช้ในการเกษตรจึงจัดให้มีการก่อสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” บริเวณลำน้ำ “คลองพงัน” พื้นที่ ม. 5 ต. หินแก้ว อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร เพื่อได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อให้ประชาชนในบริเวณด้านท้ายของฝาย ได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภคและได้นำไปใช้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และจะเป็นฝ่ายน้ำล้นในโอกาสต่อไป เป็นการป้องกันภัยแล้งในพื้นที่ ม. 5 ต. หินแก้ว อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts