อบต.บ่อวิน รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลกและวันพ่อแห่ง

อบต.บ่อวิน รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ

 

เมื่อเวลา14.00น.ของวันที่ 2 ธันวาคม ที่บริเวณภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนำคณะผู้บริหาร สมาชิกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(วันพ่อแห่งชาติ) และ(วันดินโลก) สืบเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก อันเป็นผลสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ในพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันดินโลก.

Related posts