สมาคมประมงสงขลาปิดท่าเทียบเรือประมงสงขลาร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

สมาคมประมงสงขลาปิดท่าเทียบเรือประมงสงขลาร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มอบทุนการศึกษาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ บริเวณโรงคลุมใหญ่ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือตรี สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มอบทุนการศึกษาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 7 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2565โดยมีผู้บริหารสมาคมประมงสงขลา ชาวประมง พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการประมง เจ้าของแพปลาในท่าเทียบเรือประมง เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ร่วมกันกระทำในวันนี้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

หลังจากนั้น เป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.อีดี โครงการ G2/61 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 33 ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,000 บาท

และทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6 ล้านตัว ประกอบด้วย ปูม้า 4 ล้านตัว กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัวและกุ้งกุลาดำ 1 ล้านตัว เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ให้ความสนใจของทุกคนทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราทุกคน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่เป็นหน้าที่ของทุกคน เราจะต้องร่วมกันรณรงค์ให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและพยายามรักษาให้ยั่งยืนยาวนาน

ดังนั้นเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลให้กลับคืนมาดังเดิมสมาคมประมงสงขลาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำและปูม้า รวม 6 ล้านตัว บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

สำหรับการปิดท่าเทียบเรือประมงใหม่และหยุดการขนถ่ายและซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำทุกชนิด รวมทั้งกิจการประมงทุกประเภท เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมประมงสงขลา พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการประมง แพปลาและท่าเทียบเรือประมงสงขลา เพื่อร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มอบทุนการศึกษาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

 

 

Related posts