เพชรบุรี จนท.เร่งควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้ระบาด เผยยังไม่พบตายเพิ่ม

เพชรบุรี จนท.เร่งควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้ระบาด เผยยังไม่พบตายเพิ่ม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ นายกฤษฏิ์ ทองศิริวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน นำเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เร่งลงพื้นที่ควบคุม กำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน3ราย พบลูกสุกร อายุ28วัน และสุกรโตเต็มวัย ร่วม 48ตัวตายลง ก่อนทำลายซากนำไปฝังกลบ โรยปูนขาว ฉีดยาฆ่าเชื้อซากสุกรที่ติดเชื้อทั้งหมดแล้ว พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ ด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ การเฝ้าระวังโรค รวมทั้งข้อมูลแหล่งที่มาของสุกร ให้ซื้อสุกรจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ มีผลการตรวจสุภาพและการตรวจโรคระบาดสัตว์ยืนยัน ระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า-ออกในพื้นที่ประกาศเขตควบคุมโรค ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่พบสุกรตายเพิ่ม ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในพื้นที่ควบคุมโรค และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคแพร่กระจายออกไปหากพบผู้ใดฝ่าฝืน จะดำเนินคดีทุกรายไป ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

//////////////// บรรณรต

 

Related posts