ศรีสะเกษ !! ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565

ศรีสะเกษ !! ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษนายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯให้รักษาระดับน้ำไว้ที่ ระดับ +119.000 ม.รทก. โดยมีเงื่อนไข 5 ข้อ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นโครงการชลประทานศรีสะเกษต่อไป

นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ มีมติที่ประชุมดังนี้ คือ

           1. มอบ ชป.มูลล่าง บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยรักษาระดับน้ำไว้ที่ +119.000 ม.รทก.

2. มอบ ชป.มูลล่าง คำนวณปริมาณน้ำเพื่อให้รักษาระดับน้ำต่ำสุดสำหรับให้พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนราษีไศลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว ให้สามารถระบายน้ำออกจากทุ่งนาสู่แม่น้ำมูลได้ และปิดบานระบายเพื่อเพิ่มระดับน้ำมาที่ระดับน้ำ +119.00 เมตร รทก. เพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

3.ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนราษีไศลมีส่วนร่วม โดยหากระดับน้ำมาที่ระดับต่ำสุดแล้วให้ปิดช่องทางเพื่อไม่ให้น้ำในแม่น้ำมูลไหลเข้าไปถึงแปลงนาได้

4.มอบ ชป.มูลล่างในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน เครื่องสูบน้ำและผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ RSP22

5.มอบ ชป.มูลล่าง ประสานงานกับ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์เพื่อช่วยเหลือด้านเครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำจากแปลงนา กรณีมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาของราษฎร

************

ข่าว / ภาพ … ทีมข่าวศรีสะเกษ

 

Related posts