รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  

ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่จวนผู้ว่าราชกาจังหวัดศรีสะกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เกษตรอินทรีย๊วิถีศรีสะเกษ โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานเครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และนายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นำข้าราชการสำนักงานพํฒนาชนชนจังหวัดศรีสะเกษ ชาวโคกหนองนาจังหวัดศรสะเกษ และข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทำการปลูกผักสวนครัวบริเวณหลังบ้านพักผู้ว่าราชกาจังหวัดศรีสะกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ประจำปี 2566 และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนชาวศรีสะเกษหันมาปลูกผักสวนครัวกินเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภายในครอบครัวและมีความปลอดภัยแบบเษตรอินทรีย์วิถึศรีสะเกษด้วย

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เกษตรอินทรีย๊วิถีศรีสะเกษ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในปีนี้จังหวัดศรีสะเกษได้สนับสนุนให้ประชาชนชาวศรีสะเกษหันมาปลูกผักสวนครัวกินเองเพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัวและมีความปลอดภัย โดยปลูกไว้หลังบ้าน และริมรั้วแบบเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ในพื้นที่เพียงเล็กน้อย ให้เพียงพอกิน เมื่อเหลือกินก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วย และเป็นสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อนบ้านแบบวิถีศรีสะเกษ

ด้าน ดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานเครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดศรีสะเกษมีทั้งสิ้นจำนวน 22 อำเภอ จำนวน 1,726 แปลง โดยเน้นหนักการปลูกพืชผักในรูปแบบโคกหนองนา แบบเษตรอินทรีย์ตามหลักของศาสตร์พระราชาของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยรัชกาลที่ 10 คือส่งเสริมให้พี่น้องชาวศรีสะเกษ ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อให้ชาวศรีสะเกษมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อความมั่งคั่งยั่งยีนเป็นเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลกต่อไป

************

ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ภาพ … ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ

 

Related posts