เอกภาพ พลซื่อ ส่งภรรยา รำแก้บนแทน หลังได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด

 

ร้อยเอ็ด/…

เอกภาพ พลซื่อ ส่งภรรยา รำแก้บนแทน หลังได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ 20 มี.ค.2564 ที่หลักบ้านหลักพระธรรมหลวงปู่ทองมา บ้านภูเขาทอง ตำบลคำผะอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พบนางรัชนี พลซื่อ ภรรยานายเอกภาพ พลซื่อ (นายก-อ.บ.จ คนใหม่) และนายตุลธร ขามช่วง ส.อบจ.ร้อยเอ็ด เขต อ.โพธิ์ชัย พร้อมชาวบ้านกว่า 100 คนร่วมกันรำกลองยาวตามจังหวะรถแห่ อย่างร่าเริง ไปรอบหลักบ้านหลักธรรมหลวงปูทองมา ที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านภูเขาทอง ต.คำผะอุง อ.โพธิ์ชัย หลังนายเอกภาพ พลซื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ส่วนนายตุลธร ขามช่วงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของเขตโดยมีชาวบ้านบางกลุ่ม ของตำบลคำผะอุง และนายเอกภาพ พลซื่อ/นายตุลธร ขามช่วง มาบ๋าบนไว้ก่อนการเลือกตั้ง หากได้รับการเลือกตั้งจะมารำถวายรอบหลักบ้านหลักพระธรรมหลวงปู่ทองมา บ้านภูเขาทอง ตำบลคำผะอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด แต่วันนี้นายเอกภาพ พลซื่อ ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ภรรยามา “รำแก้บนแทน” จากนั้นชาวบ้านร่วมกันผูกข้อต่อแขนให้นางรัชนี พลซื่อ เพื่อเป็นศิริมงคล ในโอกาสที่เดินทางมารำแก้บน

          นายบุญเทิง มะอาจเลิศ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 41 ม.5 บ้านภูเขาทอง ต.คำผะอุง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ท้าวกระจ้ำ) ผู้ทำหน้าที่ที่หลักบ้านหลักพระธรรมในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดเผยว่า หลักบือบ้าน หรือ หลักบ้าน หลักธรรม หลักกลางบ้าน บือบ้านมีคติความเชื่อ เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของผีผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่บันดาลให้สำเร็จสมประสงค์ที่ขอไว้ พร้อมปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านให้มีความสุขขณะเดียวกันก็อาจบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากได้ หากผู้ใดล่วงละเมิดขาดความเคารพยำเกรง หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของชุมชน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts