ลำปาง-อบจ.ลำปางลงพื้นที่ อ.วังเหนือ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำปาง-อบจ.ลำปางลงพื้นที่ อ.วังเหนือ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภา อบจ.ลำปาง นายชาตรี พิทยาธำรง ส.อบจ. ลำปาง อำเภอวังเหนือ นายเอกศักดิ์ บุญภา ปลัดอาวุโส ตัวแทนนายอำเภอวังเหนือ นายประจักษ์ ขันเวท สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ พบปะแกนนำสุขภาพและชี้แจงวัตถุประสงค์การทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีพระมหานพดล สุวรรณเมธี เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ พระเถรานุเถระ ทุกรูป พญ.พิชชญพร พรึงลำภู ผอ.โรงพยาบาลวังเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอวังเหนือ

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 7 ธ.ค.2565 เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและ รพ.สต.ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง

โดยมี นายประจักษ์ ขันเวท สอ.วังเหนือ รายงานสถานการณ์สุขภาพของประชาชนอำเภอวังเหนือ รับฟังการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในอนาคต วิทยากรโดยนางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.ลำปาง ให้ความรู้ความเข้าใจสรุปภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต. แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และแบ่งกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ นำเสนอแผนงานโครงการ วิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ของระดับอำเภอและจังหวัด

 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสรุปภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต. แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวลำปางต่อไป.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts