อำเภอบ้านม่วง ปลุกพลังทุกภาคส่วน “น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2”

อำเภอบ้านม่วง ปลุกพลังทุกภาคส่วน “น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2”

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าบ้านพักราชการนายอำเภอบ้านม่วง นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรตำบล พัฒนากร และ กำนันทุกตำบล เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 ต่อเนื่อง

สำหรับวันนี้ เป็นกิจกรรมปลูกผักสวนครัว และ สมุนไพร ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อน” โดยเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสปลูกผักสวนครัวผ่าน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสานต่อภารกิจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกพื้นที่ ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อขับเคลื่อนขยายผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับประทานพืชผักปลอดสารเคมี และ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

Related posts