ชาวบ้านยิ้มนํ้ามูลลดฮวบชาวบ้านแห่ดักจับปลา

สุรินทร์/รัตนบุรี/ชาวบ้านยิ้มนํ้ามูลลดฮวบชาวบ้านแห่ดักจับปลา

 

อา.13พฤศจิกายน65: ชาวบ้านบ้านโนนทราย หมู่6ตําบลดอนแรด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ต่างเฮลั่นกลางท้องนํ้าหลังฝูงปลาต่างๆลอยมาให้จับเป็นจํานวนมาก

ชาวบ้านในหมู่บ้านโนนทรายและกลุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงต่างนําแห ,ตายข่าย,ออกมาดักจับปลาในบริเวณตามรอ่งนํ้าคูคลองต่างๆหลังจากแม่นํ้ามูลที่เอ่อท่วมขังนานนับ2เดือนนํ้าที่เคยท่วมขังตามหมู่บ้าน ,สวน ,ไร่นา ,ได้เริ่มลดลงจนทําให้ฝูงปลาต่างๆที่มากับสายนํ้าต่างทยอยถอยหนีลงไปตามสายสายนํ้าที่กําลังไหลลงสู่แม่นํ้ามูลตามเดิม

จากหมู่บ้านที่เคยวิกฤตจากภัยนํ้าท่วมกลับมามีโอกาศให้ชาวบ้านสร้างร้ายได้ในการจับปลาหลังนํ้าลด….

ส่วนมากปลาที่ชาวบ้านจับได้จะเป็นปลาตะเพียร, ปลาขาว,ปลากด,ปลาดุก,ต่างๆ

้โดยชาวบ้านจะนําจําพวกแหหรือตาข่ายดักจับตามบริเวณปากนํ้าไหล คลอง, หรือตามทุ่งนาที่นํ้าท่วมขังบางวันนั้น บางคนสามารถจับปลาได้วันละเกือบ 1กระสอบปุ๋ยเลยทีเดียว ……………..

และปลาที่ได้นั้นจะนําไปขายตามตลาดหรือจะมีพ่อค่าแม่ค่ามารับชื้อถึงบ้านหรือบางคนนําปลาที่ได้ไปฝากญาติพี่น้องส่วนที่เหลือก็จะทําเป็นปาร้าหมักไว้เป็นอาหารรับประทานต่อไป……

 

บ้านโนนทราย หมู่6ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ชึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านแรกๆที่ประสบปัญหานํ้าท่วมมาทุกๆปีแต่ปี65นี้พายุใต้ฝุ่นNORUทําให้ท่วมหนักในรอบ44ปี………………………………………

 

/บุญเรือง เกษรจันทร์/ภาพข่าว/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts